EURo Monitor - Program do Ewidencji Odzieży Roboczej i środków BHP oraz Monitorowania Terminów ich wydawania    EURo Monitor
        Ewidencja Odzieży
Roboczej, Monitorowanie
      Terminów wydawania


  image: EURo Monitor - Program do Ewidencji Odzieży Roboczej i środków BHP oraz Monitorowania Terminów ich wydawania. Przeznaczony dla Firm które chcą mieć kontrolę i wiedzę o stanie wyposażenia swoich pracowników w ubrania robocze i artykuły BHP oraz dbają o ich terminowe wydawanie pracownikom. Zautomatyzowana i prosta obsługa programu oraz szybkie wprowadzanie nowych rekordów do Rejestru monitorowania i ekspresowa edycja wydań okresowych. Wyświetlanie alarmów o zbliżających się terminach wydawania.    O Programie        


  image: Zrzuty ekranowe EURoMonitor - Program do Ewidencji Ubrań Roboczych i środków BHP oraz Monitorowania Terminów ich wydawania. Przeznaczony dla Firm które chcą mieć kontrolę i wiedzę o stanie wyposażenia swoich pracowników w ubrania robocze i artykuły BHP oraz dbają o ich terminowe wydawanie pracownikom. Zautomatyzowana i prosta obsługa programu oraz szybkie wprowadzanie nowych rekordów do Rejestru monitorowania i ekspresowa edycja wydań okresowych. Wyświetlanie alarmów o zbliżających się terminach wydawania.    OBRAZKI z Programu  


  image: Pobieranie EURo Monitora - Programu do Ewidencji Odzieży Roboczej i środków BHP oraz Monitorowania Terminów ich wydawania. Przeznaczony dla Firm które chcą mieć kontrolę i wiedzę o stanie wyposażenia swoich pracowników w ubrania robocze i artykuły BHP oraz dbają o ich terminowe wydawanie pracownikom. Zautomatyzowana i prosta obsługa programu oraz szybkie wprowadzanie nowych rekordów do Rejestru monitorowania i ekspresowa edycja wydań okresowych. Wyświetlanie alarmów o zbliżających się terminach wydawania.    POBIERZ  Program  


  image: Włączanie makr, Bezpieczeństwo makr Excel Fan, Program EURo Monitor - Karta wyposażenia w odzież roboczą i środki ochrony osobistej oraz monitorowanie terminów ich wydawania. Przeznaczony dla Firm które chcą mieć kontrolę i wiedzę o stanie wyposażenia swoich pracowników w ubrania robocze i artykuły BHP oraz dbają o ich terminowe wydawanie pracownikom. Zautomatyzowana i prosta obsługa programu oraz szybkie wprowadzanie nowych rekordów do Rejestru monitorowania i ekspresowa edycja wydań okresowych. Wyświetlanie alarmów o zbliżających się terminach wydawania.    O Makrach        


Ceny i Zakupy